Video
Zaharova on indictment against Veselnitskaya: Americans are trying to take revenge
141
Maria Zaharova, Director of the Information and Press
Natalia Veselnitskaya